Biznes

Jakie uprawnienia posiada prywatny detektyw?

Z racji obowiązujących przepisów prawnych i ich zakazach, szczególnie w zakresie danych osobowych i samoobrony, wątpliwości budzi to, do czego uprawniony jest prywatny detektyw. Z racji tego, że nie pracuje on w administracji państwowej, to jego uprawnienia są ograniczone.

Zbieranie informacji

 Prywatny detektyw jest przede wszystkich uprawniony do zbierania informacji o osobach trzecich, bez ich wiedzy. Może on więc zakładać podsłuch i przesłuchiwać określone osoby, które mogą pomóc mu w rozwiązaniu zagadki. Informacje te jednak nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nawet po zamknięciu sprawy. Mogą być one przedstawione w sądzie za zgodą prokuratora prowadzącego sprawę. (więcej http://www.tapir.com.pl/prywatny-detektyw/)

Broń palna

 Samo bycie prywatnym detektywem nie uprawnia do posiadania broni palnej. Nie ma szczególnych przywilejów, które by na to pozwalały. Ostatecznie wiec prywatny detektyw posiada takie same uprawnienia w zakresie używania broni palnej, jak normalny obywatel. Ostatecznie więc, jeżeli prywatny detektyw chce korzystać z broni, to musi uzyskać na nie odpowiednie uprawnienia.

Brak dostępu do baz danych instytucji administracyjnych

  O ile policja ma prawdo do przeszukiwania baz danych różnych firm, to prywatny detektyw nie ma prawa do korzystania z zebranych przez policję informacji. Ponadto prywatny detektyw nie ma również prawa do przeszukiwania mieszkań osób podejrzanych ani do stosowania szantażu w celu uzyskania niezbędnych informacji.

 Podsumowując można powiedzieć, że uprawnienia prywatnego detektywa w Polsce są znacznie ograniczone. Może on tak naprawdę zajmować się gromadzeniem i sprawdzaniem wiarygodności informacji o osobach i firmach. W tym celu nie ma jednak prawa do bezprawnego przeszukiwania mieszkań, rzeczy, ani sprawdzania baz danych. Osoba tak pracuje więc na własną rękę i sama zajmuje się gromadzeniem informacji. Ponadto w zakresie posiadania broni palnej posiada te same uprawnienia, co przeciętny obywatel. Nie posiada więc żadnych przywilejów, jeżeli chodzi o aspekt samoobrony.

Dobry detektyw – Tapir

Related posts